Soutok Moravy a Dyje

U soutoku Moravy a Dyje převažuje říční krajina lužních lesů a luk s mohutnými solitérními duby, protkaná sítí slepých ramen a tůní. Útočiště tam nachází mnoho ohrožených druhů - majestátních dravců, pestrobarevných brouků či pozoruhodných ryb. Člověk je nedílnou součástí této krajiny - obýval ji odpradávna a díky pečlivě plánované krajinné kompozici jí vtiskl jedinečnou a harmonickou podobu. Aby tato krajina zůstala i nadále tak cenná a unikátní, potřebuje ochranu a vhodné hospodaření.

Soutok řek Moravy a Dyje dal jméno celé oblasti. Okolí hranice tří států si díky své dřívější nepřístupnosti (až do r. 1989) zachovalo přirozený charakter lužního lesa se všemi pozitivními i negativními stránkami. Asi 200 m severozápadně od samotného soutoku stojí historický hraniční kámen z roku 1755, který nechala postavit císařovna Marie Terezie, aby označoval hranici markrabství moravského.